Wymiana ze szkołą partnerską we Friesoythe -wrzesień 2017

Fot. M. Celejewska