Uczniowie partnerskiej szkoły Heinrich von Oytha Schule w SP3 18.10 - 24.10. 2017