Wycieczka Poczdam i Filmpark Babelsberg 26.05.2017

Fot. M. Celejewska