Turniej klas VII - Spotkanie z kulturą Irlandii - 2017-2018

Fot. R. Rożek