Obchody Konstytucji 3 Maja -2016

FOT. M GIECOŁD, R. ROŻEK